Reglementen en protocollen

Statuten

Huishoudelijk reglement

Privacyverklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in het Privacyverklaring-statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@lastgear.nl

Gedragsregel fietsen

Sporten doen we bij Last Gear met respect voor mens, dier en natuur. Last Gear heeft daarom in het huishoudelijk reglement de volgende gedragsregels vastgesteld, waar iedereen zich aan moet houden:

 1. Men pleegt geen vernielingen,
 2. Men ontwijkt de dieren,
 3. Men laat geen rommel achter,
 4. Men pleegt geen geluidsoverlast.
 5. Men houdt zich aan de daarvoor aangewezen paden.
 6. Men ontwijkt de rustgebieden.
 7. Men gedraagt zich behoudend om dieren en anderen in de natuur niet tot last te zijn.
 8. Men betreedt de natuur niet voor 1 uur na zonsopkomst en na 1 uur voor zonsondergang.
 9. Men respecteert de capaciteiten van de mededeelnemer en gedraagt zich daarnaar.
 10. Indien wenselijk dient tot splitsing van de groep overgegaan te worden.
 11. Men laat geen deelnemers alleen achter in niet-bebouwde gebieden.
 12. Eenieder zorgt voor een goed onderhouden fiets.
 13. Men heeft voldoende materiaal bij zich om (kleine) pech onderweg te kunnen repareren.
 14. Men draagt altijd een helm tijdens het fietsen.
 15. Men draagt bij activiteiten zoveel mogelijk de clubkleding.
 16. Men maakt de gedragscodes bekend aan niet-leden en overtuigt zich ervan dat ook zij zich hieraan houden.

Protocol sociaal veilig sporten

Sporten doen we bij Last Gear veilig. Daar werken we samen aan. Maar veiligheid bestaat niet alleen uit zorgen voor je fiets en goed opletten dat je niet valt of tegen een boom rijdt! Veiligheid tijdens het sporten wil ook zeggen dat jij je lekker voelt. Dat je kunt zijn wie je bent, dat je niets tegen je zin hoeft te doen en dat jij je prettig voelt in de groep. Dat heet ‘Sociaal Veilig Sporten’.

Sporten doen we bij Last Gear veilig. Daar werken we samen aan. Maar veiligheid bestaat niet alleen uit zorgen voor je fiets en goed opletten dat je niet valt of tegen een boom rijdt! Veiligheid tijdens het sporten wil ook zeggen dat jij je lekker voelt. Dat je kunt zijn wie je bent, dat je niets tegen je zin hoeft te doen en dat jij je prettig voelt in de groep. Dat heet ‘Sociaal Veilig Sporten’.

Last Gear wil als club een sociaal veilig sportklimaat bieden. We doen ons best te voorkomen dat iemand bij de club te maken krijgt met ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag bestaat uit alle vormen verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag waardoor iemand zich niet veilig voelt tijdens het sporten of bij de club. Daarom conformeren we ons aan de gedragsregels van ‘Sociaal veilig sportklimaat’ NOC*NSF, zorgen we voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG’s) voor alle bestuursleden, de jeugdbegeleiders en de financiële en ledenadministratie, doen we aan aannamebeleid (jeugd)begeleiders, zijn er de nodige afspraken en zorgen we voor de nodige instructies.

De gedragsregels en afspraken zijn te vinden in het protocol sociaal veilig sporten

Mocht je ondanks deze maatregelen je toch niet veilig voelen dan kun je terecht bij het bestuur of een vertrouwenscontactpersoon.

Last Gear werkt samen met de NTFU, onze leden kunnen dan ook terecht bij de onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon van de NTFU. Informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website van de NTFU vertrouwenspersoon .

Je kunt bij de NTFU-vertrouwenscontactpersoon terecht als je denkt dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van grensoverschrijdend gedrag. Ook kun je er terecht als je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag of hiervan getuige bent. De gesprekken die tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, zijn altijd privé.

De vertrouwenscontactpersoon geeft algemene informatie, vertelt welke stappen je kunt zetten, helpt met het zoeken naar oplossingen of verwijst je indien nodig door. De vertrouwenscontactpersoon gaat vertrouwelijk met je verhaal om. Het kan zijn dat andere personen betrokken moeten worden bij een vraag of probleem, maar dit gebeurt nooit zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven en hiervan op de hoogte bent. 

Ook is er de mogelijkheid contact op te nemen met professionele hulpverleners van het meldpunt Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, via een mail naar centrumveiligesport@nocnsf.nl of telefonisch op 0900 – 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.30-18.00 uur).