Last Gear Händelstraat 49, 6961 AB Eerbeek

OrganisatieHeader

Bestuur en commissies

De organisatie van Last Gear bestaat uit een Bestuur en Commissies. De commissies organiseren activiteiten en evenementen die passen binnen de betreffende commissie en houden daarbij rekening met:

 • De jaarplanning van Last Gear, zodat geen conflicterende belangen optreden;
 • Het budget en de begroting;
 • Passende communicatie;
 • Veiligheidscriteria;
 • Verzorgt planning en draaiboek voor de activiteiten.

Bestuur

Het bestuur is er om de commissies te ondersteunen bij alles waarbij dat nodig is. Het bestuur is ten allen tijde beschikbaar als vraagbaak of als klankbord voor een commissie of een commissielid. De commissies kunnen tenminste van het bestuur verwachten dat zij:

 • Pro-actief contact zoekt met de commissies om te vragen hoe het gaat, of het bestuur ergens mee kan helpen, etc.
 • De commissies helpen om te zorgen dat er een passende bezetting van de commissies is
 • Zo veel als mogelijk vertegenwoordigd is door 1 of meer bestuursleden bij het uitvoeren van een activiteit

Het bestuur is blij met alle inzet van alle actieve leden die het mogelijk maken zo ontzettend veel te organiseren met deze mooie, gezellige en actieve vereniging, bedankt!

Bestuursleden:

 • Voorzitter - Erica Spiegelenberg
 • Secretaris - Tobias Bos
 • Penningmeester - Arjan Kampf
 • Algemeen bestuurslid - Marcel Kluin
 • Algemeen bestuurslid - Luuc Bourgonje

Gebruik het contactformulier of mail direct naar het bestuur via het mailadres: bestuur@lastgear.nl

Commissies

Ledenadministratie

Contactpersoon: Sandra Struis via mail adres: ledenadministratie@lastgear.nl

Mini's (7-10 jaar)

Contactpersoon Maikel Kooistra. Bezoek de mini's pagina of neem contact op via mail adres: minis@lastgear.nl

Jeugd (10-17 jaar)

Contactpersoon Petra Arentsen. Voor meer informatie neem contact op via mail adres: jeugd@lastgear.nl of kijk op de Jeugd pagina.

Planning jeugd/mini's

Contactpersoon Petra Arentsen. Voor meer informatie neem contact op via mail adres: jeugd@lastgear.nl

Kader & Veiligheid

De commissie Kader & Veiligheid houdt zich bezig met alles wat met opleiding, veiligheid, juridische aspecten, verantwoordelijkheden en vertrouwen te maken heeft. Contactpersoon Tobias Bos. Voor meer informatie neem contact op via mail adres: kader@lastgear.nl

Wedstrijden

Doel van de commissie Wedstrijden is het informeren van leden omtrent deelname aan wedstrijden en het organiseren van eigen wedstrijden, denk onder andere aan de MTB wintercompetitie. Contactpersoon Tobias Bos en voor meer informatie neem contact op via mail adres: wedstrijden@lastgear.nl

Racefietsen

Doel van de commissie voor Racefietsen is het organiseren en faciliteren van de fietsactiviteiten omtrent racefietsen, het verder promoten van racefietsen binnen Last Gear en contact houden en afstemmen met de Veluwerijders uit Dieren.

Activiteiten zijn onder andere: racefietsen volwassenen, clubritten, deelname toertochten en evenementen.

Contactpersoon is Floris Dorreboom en mail adres racefietsen@lastgear.nl

Ladies

Doel van de Ladies is het organiseren en faciliteren van de fietsactiviteiten voor de Ladies van Last Gear en het actief promoten van het mountainbiken voor dames van buiten Last Gear.

Activiteiten zijn onder andere:

 • Ladies Only (mountainbiketocht van Last Gear speciaal en alleen voor onze damesleden, inclusief introducées)
 • Dames clinics (bijvoorbeeld technische avond voor onze damesleden)
 • Deelname (mountainbike)tocht voor ladies only (bijvoorbeeld Leontien Ladies Ride)
 • Deelname toertochten

Voor meer informatie neem contact op met Erica Spiegelenberg via ladies@lastgear.nl.

Beheer

Het beheer van het clubgebouw, materiaal en het veld is de verantwoordelijkheid van de Beheer commissie onder leiding van Roor de Gans. Contact kun je opnement via mail adres: beheer@lastgear.nl

Eerbeekse MTB Veldtoertocht

De commissie Eerbeekse Veldtoertocht houdt zich bezig met het organiseren en faciliteren van de Eerbeekse Veldtoertocht die één keer per jaar in maart wordt georganiseerd. Voor vragen en informatie over de Eerbeekse Veldtoertocht kun je contact opnemen met Rob Hartgers via veldtoertocht@lastgear.nl.

Redactie

De redactie verzorgt het 3 maandelijks maandblad Track en de nieuwsbrief. Contactpersoon is Ilse Memelink en voor meer informatie mail naar redactie@lastgear.nl.

Clubweekend

Elk jaar gaan we het laatste weekend van september met ongeveer 60 enthousiaste leden naar een groepslocatie in het binnen- of buitenland voor een mountainbike weekend. Dit wordt georganiseerd door de Clubweekend commissie. Voor meer informatie kijk op Clubweekend pagina of neem contact op met Marcel Arends via clubweekend@lastgear.nl

Clubkleding

Last Gear beschikt over een eigen clubkledinglijn van Bioracer. Voor meer informatie kijk op de Clubkleding pagina of neem contact op met Annemieke Hoevers via clubkleding@lastgear.nl

hide