Bestuur en commissies

De organisatie van Last Gear bestaat uit een Bestuur en Commissies.

Het bestuur is er om de commissies te ondersteunen bij alles waarbij dat nodig is. Het bestuur is ten allen tijde beschikbaar als vraagbaak of als klankbord voor een commissie of een commissielid. De commissies kunnen tenminste van het bestuur verwachten dat zij:

 • Pro-actief contact zoekt met de commissies om te vragen hoe het gaat, of het bestuur ergens mee kan helpen, etc.
 • De commissies helpen om te zorgen dat er een passende bezetting van de commissies is
 • Zo veel als mogelijk vertegenwoordigd is door 1 of meer bestuursleden bij het uitvoeren van een activiteit

Het bestuur is blij met alle inzet van alle actieve leden die het mogelijk maken zo ontzettend veel te organiseren met deze mooie, gezellige en actieve vereniging, bedankt!

Bestuursleden:

 • Voorzitter – Roor de Gans
 • Secretaris – Rob Harmsen
 • Penningmeester – Hetty Veldwijk
 • Algemeen bestuurslid – Dini Scholten
 • Algemeen bestuurslid – Harry Peters

Last Gear kent de volgende commissies:

 • Ledenadministratie
 • Jeugd
 • Kader & Veiligheid
 • Wedstrijden
 • Racefietsen
 • Ladies
 • Beheer
 • Eerbeekse MTB Veldtoertocht
 • Redactie
 • Clubweekend
 • Clubkleding

De commissies organiseren activiteiten en evenementen die passen binnen de betreffende commissie en houden daarbij rekening met:

 • De jaarplanning van Last Gear, zodat geen conflicterende belangen optreden;
 • Het budget en de begroting;
 • Passende communicatie;
 • Veiligheidscriteria;
 • Verzorgt planning en draaiboek voor de activiteiten.

Heeft u vragen en/of opmerkingen gebruik dan het contactformulier.