Last Gear Händelstraat 49, 6961 AB Eerbeek

LidWordenHeader

Lid worden

Alvorens lid te worden van ATB club ‘Last Gear’ bestaat de mogelijkheid om eerst 4 keer vrijblijvend mee te fietsen tijdens onze clubritten, beginnend elke eerste zondag van de maand na aanmelding bij het secretariaat.

De contributie wordt jaarlijks bepaald in de Algemene Leden Vergadering. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap voor 2019 bedraagt voor:

  • Jeugdleden € 62,00 (t/m 15 jaar)
  • Volwassenen € 72,00 (vanaf 16 jaar)

Voor een lidmaatschap dat lopende het jaar wordt aangegaan is altijd de volledige contributie verschuldigd. Hierop is één uitzondering, vanaf 1 september geldt een ander tarief voor de rest van het jaar met daarbij een verplichting tot lidmaatschap voor het jaar daarop.

  • Jeugdleden € 40,50 (t/m 15 jaar, vanaf 1 september)
  • Volwassenen € 50,50 (vanaf 16 jaar, vanaf 1 september)

Inbegrepen bij het lidmaatschap van Last Gear zijn:

  • Lidmaatschap bij de NTFU (voordelen hiervan zijn o.a. een collectieve fietsverzekering via de NTFU en het maandblad Fietssport Magazine).
  • Vergunningssticker voor Natuurmonumenten.
  • Verenigingsfaciliteiten, waaronder het gratis gebruik van GPS-apparatuur.
  • Deelnemen aan verenigingsactiviteiten en evenementen.

Een aanvullend lidmaatschap bij de KNWU (wedstrijdsportbond) is facultatief. Informatie hierover kan worden opgevraagd bij het secretariaat via het contactformulier op deze site. Informatie en vragen over lid worden, je lidmaatschap, etc. kun je stellen via het contactformulier op deze site onder vermelding van 'Ledenadministratie'.

Gebruik deze link naar het inschrijfformulier om een inschrijfformulier te downloaden.

Let op: Je bent pas lid na bevestiging door de ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap

Als je je lidmaatschap wilt beëindigen, kan dat door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@lastgear.nl. Opzeggingen dienen voor 1 december bij de ledenadministratie binnen te zijn. Het lidmaatschap is pas definitief beëindigd als dit door de ledenadministratie is bevestigd.

hide