Last Gear Händelstraat 49, 6961 AB Eerbeek

LidWordenHeader

Lid worden

De contributie van Last Gear en onderdelen daarvan worden jaarlijks bepaald in de Algemene Leden Vergadering. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wordt je na 1 september lid bij Last Gear, dan wordt je automatisch lid tot 31 december het jaar erop volgend.

De contributie bij Last Gear bestaat uit 3 vaste en verplichte onderdelen, te weten:

 • Lidmaatschap Last Gear, waarmee je gebruik kan maken van de verenigingsfaciliteiten, waaronder het gratis gebruik van onder meer GPS-apparatuur, manual trainer, e.d.. Tevens kun je dan deelnemen aan de trainingen, verenigingsactiviteiten en evenementen;
 • Lidmaatschap bij de NTFU (voordelen hiervan zijn o.a. een collectieve fietsverzekering via de NTFU en het maandblad Fietssport Magazine);
 • Vignet Natuurmonumenten voor fietsen op onder meer de MTB route Veluwezoom.

De bedragen voor 2020 zijn als volgt:

1. Lidmaatschap Last Gear

 • tot 1-9-2020 is dit:
  • 27,50 voor een regulier lid (16 jaar of ouder op 1 januari van het contributie-jaar)
  • 17,50 voor een jeugdlid (jonger dan 16 jaar op 1 januari van het contributie-jaar)
 • na 1-9-2020:
  • wordt je automatisch lid tot en met 31 december 2021
  • en ontvang je 50% korting op je contributie van Last Gear voor 2020.

2. Lidmaatschap NTFU. De NTFU kent verschillende soorten leden en bijbehorende kosten:

 • tot 1-9-2020 is dit:
  • Hoofdlid: 37,29
  • Gezinslid: 33,65 
  • M lid (lidmaatschap 2e vereniging): 3,07 
 • vanaf 1-9-2020 - XL lidmaatschap NTFU. Het XL lidmaatschap loopt tot 31-12-2021 en start direct. Voor 2020 zijn de kosten NTFU dan:
  • Hoofdlid: 18,55
  • Gezinslid: 16,72
  • M-lid: 3,07

3. Vignet Natuurmonumenten:

 • 12,00 tot 23 oktober 2020 vignet 2020
 • 0,00 vanaf 23 oktober i.v.m. direct vignet 2021 (kosten van dit vignet worden meegenomen in contributie 2021)

De contributie is het totaal van deze 3. Hieronder een tabel met het overzicht van de totale contributie.

Een aanvullend lidmaatschap bij de KNWU (wedstrijdsportbond) is facultatief. Informatie hierover kan worden opgevraagd bij het secretariaat via het contactformulier op deze site. Informatie en vragen over lid worden, je lidmaatschap, etc. kun je stellen via het contactformulier op deze site onder vermelding van 'Ledenadministratie'.

Gebruik deze link naar het inschrijfformulier om een inschrijfformulier te downloaden.

Let op: Je bent pas lid na bevestiging door de ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap

Als je je lidmaatschap wilt beëindigen, kan dat door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@lastgear.nl. Opzeggingen dienen voor 1 december bij de ledenadministratie binnen te zijn. Het lidmaatschap is pas definitief beëindigd als dit door de ledenadministratie is bevestigd.

hide