Contributie

De contributie van Last Gear en onderdelen daarvan worden jaarlijks bepaald in de Algemene Leden Vergadering. Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar. Opzeggen per maand of kwartaal is niet mogelijk. 

De contributie bij Last Gear bestaat uit 3 vaste en verplichte onderdelen, te weten:

 • Lidmaatschap Last Gear, waarmee je gebruik kan maken van de verenigingsfaciliteiten, waaronder het gratis gebruik van onder meer GPS-apparatuur, manual trainer, e.d.. Tevens kun je dan deelnemen aan de trainingen, verenigingsactiviteiten en evenementen;
 • Lidmaatschap bij de NTFU (voordelen hiervan zijn o.a. een collectieve fietsverzekering via de NTFU en het maandblad Fietssport Magazine);
 • Vignet Natuurmonumenten voor fietsen op onder meer de MTB route Veluwezoom.

De bedragen voor 2023 zijn als volgt:

1. Lidmaatschap Last Gear

 • tot 1 september 2023 is dit:
  • 40,00 voor een regulier lid (16 jaar of ouder op 1 januari van het contributie-jaar).
  • 27,50 voor een jeugdlid (jonger dan 16 jaar op 1 januari van het contributie-jaar).
 • vanaf 1 september 2023:
  • wordt je automatisch lid tot en met 31 december 2024.
  • en ontvang je 50% korting op je contributie van Last Gear voor 2023.

2. Lidmaatschap NTFU. De NTFU kent verschillende soorten leden en bijbehorende kosten:

 • tot 1 september 2023 is dit:
  • Hoofdlid: 37,54
  • Gezinslid: 33,85
  • M lid (lidmaatschap 2e vereniging): 3,11
 • vanaf 1 september 2022 – XL lidmaatschap NTFU. Het XL lidmaatschap loopt tot 31-12-2024 en start direct. Voor 2023 zijn de kosten NTFU dan:
  • Hoofdlid: 18,68
  • Gezinslid: 16,83
  • M-lid: 3,11

3. Vignet Natuurmonumenten:

 • 14,00 voor 2023

De contributie is het totaal van deze 3. Hieronder een tabel met het overzicht van de totale contributie.

Het is ook mogelijk om een aanvullend lidmaatschap bij de KNWU (wedstrijdsportbond) via Last Gear af te sluiten.

Gebruik het contactformulier bij vragen en/of opmerkingen over de contributie en/of aanvullend lidmaatschap bij de KNWU.