Extra Nieuwsbrief 18 september 2020

Nieuwsbrief

Corona Update

“Het zijn niet de maatregelen, maar ons gedrag dat het verschil maakt.”

Ook binnen Last Gear zien we als bestuur dat niet iedereen de noodzakelijke maatregelen helemaal opvolgt bij met name de zondagsritten. Daarom willen jullie met klem verzoeken je te houden aan de regels die gelden.

  • Nog steeds geldt: ben jij, of iemand uit je familie ziek of verkouden? Blijf dan thuis;
  • Houd 1.5m afstand tot medeweggebruikers en -recreanten;
  • Fiets in kleine groepen met een maximale groepsgrootte van 8 fietsers;
  • Houd 1.5m afstand bij het verzamelen op het veld. Dat betekent verzamelen bij de palen van het niveau waarop je wilt fietsen en niet vooraan op het veld of bij de picknicktafels. Houd een fietslengte afstand tot elkaar;
  • Houd 1.5m afstand bij het koffiedrinken. Dat zijn maximaal 4 personen aan een picknicktafel, of tafel in de kantine;
  • In de kantine zijn maximaal 15 zitplaatsen. De opstelling in de kantine mag niet worden aangepast.

Daarnaast moeten we bij het koffiedrinken registeren wie er binnen of op het terras zit. Daarom zal er vanaf aankomende zondag een presentielijst liggen bij de koffietafel (buiten).
Graag daarop intekenen wanneer je na het fietsen op het terras of in de kantine gaat zitten.

Als we met elkaar deze regels opvolgen, dragen we als vereniging ons steentje bij aan het beheersen van het coronavirus en kunnen we als Last Gear leden verantwoord samen blijven fietsen.

Vrijwilligers gezocht!

Al enige tijd is de tweede lus bij de technische (jeugd-)route achter de Heideroos geopend. Er zijn veel enthousiaste reacties op deze speelse route. Het eerst deel van de route was helaas nog steeds afgesloten omdat deze zanderig blijft. Ook de regenval heeft dit helaas niet verholpen.

Gelukkig gaat natuurmonumenten in deze eerste lus investeren, door leem te leveren. Hiermee gaan we  de 1.500 meter van de gehele route voorzien.
Het leem wordt binnenkort afgeleverd en over de route verspreid. Het is aan ons om dit vervolgens te verwerken in de route. Hiervoor zoeken we extra vrijwilligers voor de maand oktober.

Wil je ons helpen?  Geef je dan op bij Arjan Kampf 

Colofon:

Deze nieuwsbrief komt ca. 12x per jaar uit, op elke 1e van de maand, met uitzondering van de speciale edities. Copy dient uiterlijk voor elke 30e van de maand ingeleverd te worden via redactie@lastgear.nl
De redactie behoudt zich het recht voor om teksten in te korten of aan te passen.

De nieuwsbrief wordt door en voor leden gemaakt, dus wanneer je informatie hebt of iets organiseert, laat dit dan weten via nieuwsbrief@lastgear.nl

De volgende nieuwsbrief zal uitkomen op 1 oktober 2020; copy voor de volgende nieuwsbrief graag uiterlijk aanleveren voor 30 september 2020.