Extra nieuwsbrief 16 mei 2020

Nieuwsbrief

Noteer in je agenda:

 • 17 mei: Mini’s & Jeugdclinic;
 • 19 mei: Start volwassenen mountainbiken;
 • 24 mei: Jeugd- & volwassenen mountainbiken;
 • 31 mei: GEEN Jeugdfietsen & volwassen fietsen i.v.m. 1e Pinksterdag;
 • 1 juni: Jeugdfietsen (geen Mini’s) en volwassenen;
 • 7 juni: Mini’s + Jeugdclinic;
 • 5 juli: Afsluiting Mini’s/Jeugd;

Medeling van het bestuur:

Update Coronavirus – 16 Mei
In de afgelopen weken zijn de maatregelen voor het buitensporten door het kabinet versoepeld. Vanaf 29 april mag de jeugd weer buiten sporten en sinds 11 mei mogen de volwassen buitensporten bij niet-contact sporten. Binnensporten en het gebruik maken van sportkantines is nog steeds niet toegestaan en evenementen zijn afgelast tot 1 september.

 

Club activiteiten
Voor Last Gear betekent dat:

 • De jeugd onder voorwaarden weer is gestart vanaf 10 mei;
 • We faciliteren om met kleine groepen volwassenen samen te fietsen tijdens de tijden van de reguliere mountainbike ritten, vanaf dinsdag 19 mei;
 • Het clubgebouw is niet nog steeds niet toegankelijk voor leden;
 • De kantine vooralsnog gesloten blijft en er nog steeds geen koffie gedronken kan worden op de club.

 

Ruimte voor de jeugd
Last Gear heeft een plan ingediend bij de gemeente om vanaf 10 mei weer met de jeugd te mogen fietsen. Afgelopen zondag was deze eerste training en rit. Op basis van de ervaringen is het maximum jeugdleden per groep op 6 gesteld. De jeugdbegeleiders die vanaf aankomend weekend staan ingedeeld ontvangen dan specifieke instructie. De regels en instructie zijn in overeenstemming met het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd van NOC-NSF en de NTFU.

 

Fietsen voor volwassenen
Ook voor volwassenen zijn de maatregelen iets versoepeld. Eerder werd gevraagd om alleen of in tweetallen te fietsen. Nu is de regel dat er weer in clubverband gefietst mag worden mits 1.5m afstand wordt gehouden. DE NTFU geeft daarbij het advies om met maximaal 4 personen samen te fietsen. Als Last Gear nemen we dit advies over.

 

Mountainbike clubritten
We willen als club faciliteren om weer in klein verband te kunnen mountainbiken op de zondagochtend, dinsdagavond en donderdagavond. Hiertoe gaan we een deel van het veld
zodanig inrichten dat dit als verzamel en vertrekpunt kan worden gebruikt. Dat kan alleen indien we de volgende regels in acht nemen:

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar het veld;
 • Volg de inrij- en uitrijrichting het veld op en af;
 • Verzamelen op het veld in de bij een van de palen (meerdere per categorie; Basic, Sport, Extreme) met maximaal 4 fietsers. Zodra een groep compleet is kan deze direct vertrekken;
 • Houdt afstand van de jeugdgroepen;
 • Volg de aanwijzingen op van de aanwezige corona-verantwoordelijke (te herkennen aan gele hesje);
 • Na je rit wordt er niet weer verzameld op het veld.

We willen deze mogelijkheid vooral bieden voor leden voor wie het lastig is om een groep te vinden op hun eigen niveau of die graag weer wat willen fietsen met andere leden zonder dit van te voren af te spreken. Wanneer je een eigen groep (van maximaal 4) hebt met wie je hebt afgesproken om te gaan fietsen, is het niet nuttig om op het veld op de vaste tijden af te spreken maar kun je omwille van de spreiding op een andere tijd en plaats afspreken.

Omdat het voldoende afstand op de weg te houden bij racefietsen erg lastig te realiseren is, wordt vooralsnog geen ondersteuning voor groepen voor een race-rit aangeboden. Juist bij racefietsen is het gebruikelijk om van elkaars slipstream gebruik te maken en dat is nu net niet aan te bevelen.

 

Rijden in groepen
Voor het rijden in groepen zijn de volgende regels waaraan we ons moeten houden:

 • Houd ten minste 1.5m afstand tot medeweggebruikers en mede-recreanten op de openbare weg en in de natuurterreinen;
 • Rijd in groepen van maximaal 4 personen;
 • Vermijd populaire en drukke plaatsen op de openbare weg of in de natuurterreinen;
 • Geef medeweggebruikers en mede-recreanten de tijd en ruimte om op afstand te kunnen passeren;
 • Respecteer eventuele sluitingen vanwege het coronavirus op de openbare weg of in natuurterreinen;

 

Op hogere snelheden is het noodzakelijk om onderling grotere afstand te houden dan 1.5m; bij matige snelheid (15km/u) ongeveer 10m en bij hogere snelheden 15m.

We vertrouwen erop dat met deze regels weer verantwoord kunnen gaan mountainbiken.

Het bestuur van Last Gear

 

Colofon:

Deze nieuwsbrief komt ca. 12x per jaar uit, op elke 1e van de maand, met uitzondering van de speciale edities. Copy dient uiterlijk voor elke 30e van de maand ingeleverd te worden via redactie@lastgear.nl De redactie behoudt zich het recht voor om teksten in te korten of aan te passen. De nieuwsbrief wordt door en voor leden gemaakt, dus wanneer je informatie hebt of iets organiseert, laat dit dan weten via nieuwsbrief@lastgear.nl