ALV 2019

Dinsdag 12 februari: Algemene Leden Vergadering

Op dinsdag 12 februari a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Last Gear plaats. De ALV zal rond 20:00 uur beginnen; de koffie en thee staan klaar vanaf 19:45 uur. De agenda zal er als volgt uit zien:

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststellen notulen ALV februari 2018 (Zie ledenpagina)
 • Financieel jaarverslag 2018
 • Verslag kascommissie
 • Verslag Ledenadministratie 2018
 • Decharge bestuur
 • Bestuursverkiezing
 • Benoeming kascommissie 2019
 • Begroting 2019
 • Plannen 2019
 • Zijwieltjestrofee
 • Rondvraag
 • Sluiting

Het bestuur

De jaarrekening 2018 en begroting 2019 en de notulen van de ALV 2018 zijn te vinden op de Mededelingen Bestuur pagina (login vereist).